Vilkår og betingelser

1. Vilkår

Ved at få adgang til denne hjemmeside, tilgængelig fra HTTPS://timeon.io, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden og accepterer, at du er ansvarlig for overenskomsten med gældende lokale love. Hvis du er uenig i nogen af disse vilkår, er du forbudt at få adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af ophavsret og varemærkeret.

2. Brug licens

Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne på TimeOn ApSs hjemmeside for personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:

  • ændre eller kopiere materialerne;

  • Brug materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning;

  • forsøge at omdanne ingen software på TimeOn ApSs hjemmeside;

  • fjern ethvert ophavsret eller andre proprietære notater fra materialerne eller

  • overføre materialerne til en anden person eller “spejle” materialerne på en anden server.

Dette vil lade TimeOn ApS ophøre med overtrædelser af nogen af ​​disse begrænsninger. Ved opsigelsen vil din visningsret også blive opsagt, og du skal ødelægge alle downloadede materialer, der er i besiddelse af, om det er trykt eller elektronisk format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Alle materialer på TimeOn ApSs hjemmeside leveres “som det er”. TimeOn ApS giver ingen garantier, må det udtrykkes eller underforstås, derfor udelukker alle andre garantier. Endvidere giver TimeOn ApS ingen udtalelser om rigtigheden eller pålideligheden af ​​brugen af ​​materialet på dets hjemmeside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller websteder, der er knyttet til denne hjemmeside.

4. Begrænsninger

TimeOn ApS eller dets leverandører vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader, der opstår ved brug eller manglende evne til at anvende materialerne på TimeOn ApSs hjemmeside, selvom TimeOn ApS eller en autoriseret repræsentant for denne hjemmeside er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for sådan skade. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger på underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for tilfældige skader, disse begrænsninger gælder måske ikke for dig.

5. Revisioner og Errata

Materialerne på TimeOn ApSs hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. TimeOn ApS lover ikke at noget af materialerne på denne hjemmeside er nøjagtige, komplette eller aktuelle. TimeOn ApS kan til enhver tid ændre materialet på sin hjemmeside uden varsel. TimeOn ApS forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

TimeOn ApS har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til sit websted og er ikke ansvarlig for indholdet på et sådant linket websted. Tilstedeværelsen af ​​et link indebærer ikke godkendelse af TimeOn ApS på webstedet. Brugen af ​​et linket websted er på brugerens egen risiko.

7. Brugervilkår for brug af websider

TimeOn ApS kan til enhver tid ændre disse brugsbetingelser til sin hjemmeside uden forudgående varsel. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.

8. Lovvalg

Eventuelle krav i forbindelse med TimeOn ApSs hjemmeside er underlagt lovgivningen i dk uden hensyntagen til dets lovbestemmelser.